Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Reģistrējoties lietotājs apņemas:

1. Rakstīt patiesu un atbilstošu informāciju par lietotāja piedāvājumu (izaudzētie produkti vai citi piedāvājumi)
2. Aizpildīt atbilstošu informāciju tam paredzētos laukos un neiekļaut kontaktinformāciju (vietas nosaukumu vai zemnieka vārdu vai uzvārdu, telefonu, epastu,www adresi) aprakstošā pakalpojuma teksta laukā vai uz bildēm.
3. Norādīt patiesas un ne augstākas cenas kā tās ir pieejamas uz vietas pie zemnieka.
4. Pie katra pakalpojuma pievienot tikai ar pakalpojumu saistītas bildes.
5. Atjaunot informāciju tiklīdz ir izmaiņas, bet ne retāk kā reizi 6 mēnešos.
6. Ja Jums nav licenze vai speciāla atļauja tādu pakalpojumu vai produktu tirdzniecībai, kurai nepieciešama speciāla atļauja vai licenze, informācijas ievietošana Jums ir aizliegta.
7. Ja reģistrēts lietotājs pēc informācijas ievietošanas lietotāja profilā nav veicis kontaktinformācijas apmaksu, lapas apmeklētāji šo kontaktinformāciju var iegādāties, lai nepastarpināti varētu veikt saziņu ar reģistrētu lietotāju par interesējošiem pakalpojumiem vai precēm.
8. Lapas apmeklētāji var pieprasīt neiztērētās naudas atmaksu no zemnieks.lv, ja pakalpojumu vairs neplāno izmantot. Lūdzam sazināties pa "Kontakti" norādīto informāciju.


 

Zemnieks.lv patur tiesības dzēst bez brīdinājuma lietotāju profilus, kas noteikumus neievēro.

Lietošanas noteikumi izveidoti: 04.01.2016
Lietošanas noteikumi atjaunoti: 30.01.2024

 

Portālu uztur:

SIA EM BALTIC
Reģ.Nr. 40003958594
Stirnu 55/34, Rīga, Latvija, LV-1084